Herinnering: Snabbel en babbel toernooi

Zoals bekend wordt op 2, 3 en 4 mei a.s. het jaarlijkse Snabbel & Babbel Toernooi georganiseerd. U kunt nog inschrijven voor dit geweldig gezellige toernooi via: wpjseip@home.nl
Ook meedoen met de Club van 40 is nog altijd mogelijk. De trekking wordt gehouden op de laatste speelavond van het Snabbel & Babbel Toernooi, dus op 4 mei.
We hopen en rekenen op een grote deelname, zowel voor het toernooi als voor de verloting.

Uw bestuur, de organisatie van Snabbel & Babbel en de organisatie van de Club van 40

Verplaatsing van wedstrijd

De wedstrijd van het DD 35+ team van 29 april a.s. is verplaatst naar DONDERDAG 28 april. Gelieve op deze avond 2 banen beschikbaar te laten voor de competitie. De andere twee banen kunnen voor vrij spelen worden gebruikt.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

De competitie commissie

Competitie BBQ

bbqAls afsluiting van de competitie wordt er op zaterdag 4 juni weer de jaarlijkse bbq gehouden. Iedereen, ook supporters en leden die geen competitie hebben gespeeld, zijn welkom.

Je kunt je met je team of individueel opgeven door voor 1 juni 2016 een mail te sturen naar jtenhoeve@home.nl

De kosten zijn EUR 10,00 per persoon.

Wij hopen op een grote opkomst zodat we de competitie weer mooi af kunnen sluiten.