Inloopuur bestuur

inloopbestuur

We vinden het belangrijk om open te staan voor de ideeën en wensen van onze
leden. Twee keer per jaar willen wij jullie in de gelegenheid stellen om tijdens een inloopuur met het bestuur over allerlei zaken van gedachten te wisselen. Het eerste inloopuur wordt gehouden op woensdag 18 oktober om 19.00h in ons clubgebouw. Schroom niet om langs te komen, iedereen is welkom!

Consumptiekaarten

consumptiekaart
In verband met organisatorische redenen worden de consumptiekaarten afgeschaft. Jullie kunnen de oude al aangeschafte kaarten gewoon gebruiken, deze blijven uiteraard geldig.

Verplichte instructie

verplichteinstructieBarvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden (KNVB, KNHB, Watersportverbond en KNKV) de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers.

Lees meer →

Coupons

coupon“Wist je dat… je door de coupons uit je boekje uit te geven je de vereniging rijker maakt?
TVD heeft vanaf 2018 weer een aantal mooie bedrijven mogen contracteren als sponsorrelatie waardoor de teller op 32 bedrijven staat. Veel van deze bedrijven hebben de privilege te adverteren in het bekende couponnenboekje, welke bij verschillende toernooien worden uitgereikt. Door deze coupons uit te geven maak je bij de betreffende ondernemer kenbaar waar zijn klandizie vandaan komt. Heel zichtbaar en meetbaar. Hoe meer leden de coupons inleveren, des te meer het voor de ondernemers aantrekkelijk blijft om in de toekomst weer een  sponsorrelatie met TVD aan te gaan.

 

De Sponsorcommissie

Vacature sponsorcommissie

collega-gezochtInmiddels is door het huidige sponsorconcept het aantal sponsorbedrijven flink gegroeid. Met een kleine commissie die momenteel 3 leden telt is behoefte aan twee extra leden.
Steeds meer bedrijven willen een sponsorrelatie met TVD echter willen wij de commissieleden niet te hoog belasten met een lijst aan sponsorbedrijven. Vele handen maken licht werk, is ook hier van toepassing. Ieder sponsorcommissielid is voor een aantal sponsorbedrijven het contactpersoon. Als commissie komen we tussen de 3-4 keer per jaar bij elkaar en gedurende het jaar is er soms contact met het betreffende sponsorbedrijf. Veelal gebeurd dit per e-mail maar ook bijvoorbeeld (bestelde) prijzen/waardebonnen op te halen voor een toernooi. Als het sponsorcontract eenmaal is beklonken is de werkbelasting per commissielid slechts een aantal uur per jaar. Het zou onze commissie enorm helpen als wij minimaal 2 leden erbij krijgen om het sponsorconcept voort te kunnen zetten voor de komende jaren en op deze manier TVD te voorzien van een grote inkomstenbron en gezonde sponsorrelaties. 
Wil je alle ins- and outs te weten komen over deze functie of de inhoud/werkwijze van het sponsorconcept, neem dan contact op met:
Ester van der Wekken, e-mail: jaikwordsponsorvan@tvdinteloord.nl