Arbocommissie

De Arbocommissie adviseert het bestuur ten aanzien van de veiligheid van gebouwen, park en vrijwilligers van de vereniging.

Commissieleden:
Jac Raaijmakers