Rabo Clubkascampagne

raboclubkasmogelijk om hiermee onze clubkas te spekken. Iedereen die lid is van de Rabobank (lidmaatschap is gratis) mag stemmen. Let op, aanmelden als lid kan tot 1 februari! Van 4 tot en met 16 april 2018 kan er weer worden gestemd.

Stemgerechtigden
Het is van groot belang om te weten dat alléén leden die uiterlijk 1 februari 2018 lid zijn van Rabobank Zuidwest-Brabant mogen stemmen! Dus wijs kennissen, vrienden, familie en leden van verenigingen of stichtingen erop dat ze uiterlijk 1 februari naast klant ook lid moeten zijn van de bank, zodat ze in april hun stem op hun vereniging of stichting kunnen uitbrengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen, die ze mogen verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Er mogen maximaal 2 stemmen worden uitgebracht op 1 club. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage!

Reacties zijn gesloten.