TV Dinteloord Nieuws

15 maart 2021


Beste leden, 

Sporten en dus ook trainingen in groepsverband voor jongvolwassenen van 18 t/m 26 jaar is vanaf woensdag 3 maart  weer toegestaan. Voor trainingen en vrij spelen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt nog steeds een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand (dit is exclusief trainer). 

Competitietrainingen

In een van de bijlages treffen jullie een aanbod aan voor competitietrainingen. Iedereen kan zich alvast hiervoor aanmelden en als het weer wordt toegestaan voor iedereen om in groepsverband te trainen dan zullen deze trainingen worden gepland. Teams met leden t/m 26 jaar kunnen alvast van start met deze trainingen.

Voorjaarscompetitie

Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april heeft de KNLTB besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 voorlopig uit te stellen tot begin mei. Het animo om competitie te spelen is erg groot, meer dan 30.000 teams hebben zich ingeschreven. Iedereen kijkt uit naar de wedstrijden, het teamgevoel en de gezelligheid. De KNLTB doet er daarom alles aan om veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen een volledige competitie door te laten gaan.

Maak kennis met tennis

Zaterdag 20 en 27 maart worden er door onze clubtrainer Thomas Felius samen met Rik Helmons twee leuke en gezellige instuifmiddagen georganiseerd om kinderen van 5 t/m 13 jaar met tennis kennis te laten maken. Inschrijven is gratis en er zijn ook leuke prijzen te winnen. In de bijlage vinden jullie meer informatie hierover. 

Algemene Ledenvergadering donderdag 29 april 2021

Donderdag 29 april zal het bestuur de ledenvergadering organiseren. Wij wachten nog af wat de mogelijkheden zijn i.v.m. corona om deze vergadering wel of niet in het clubhuis te mogen houden op deze dag en zullen jullie hier nog verder over inlichten. Mocht een bijeenkomst in het clubhuis niet mogelijk zijn dan zal deze ledenvergadering op dezelfde datum eventueel digitaal via Teams plaatsvinden. Zet deze datum alvast in je agenda.

Blijf ondertussen allen gezond en wij verheugen ons op een weerzien op de tennisbaan.

Namens het bestuur

Nieuwscategorieën