Externe toernooicommissie

De externe toernooicommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van alle zaken die verband houden met de “Open Prinsland Toernooien” en het “Midwinter toernooi”, welke doorgaans plaatsvinden in juni en september.
Geeft een financieel verslag van het toernooi na afloop en is tevens verantwoording schuldig aan de penningmeester.
Informeert regelmatig over het wel en wee van de commissie naar de contactpersoon binnen het bestuur.
Regelt haar zaken voor wat betreft bargebeuren in nauw overleg met Park– en Barcommissie.

Commissieleden:
Gita Piepenbroek
Jan Breure
Marleen Leijdekkers