Bardienst Reglement

Bardienst Reglement  

  1. Voor "minioren" en junioren is 'achter de tap' verboden terrein. Dit is een verbod dat in de horecawet is opgenomen waar wij ons aan dienen te houden.
  2. Het is ten strengste verboden alcoholische dranken aan personen beneden de achttien jaar te verstrekken. Bij twijfel dient een identificatie te worden gevraagd.
  3. Consumpties en/of andere aan de bar verkochte artikelen moeten per pin worden afgerekend.
  4. Achter de bar hangt een checklist voor het afsluiten van de tapinstallatie en kantine. Tevens is een handleiding aanwezig voor het gebruik van de pinautomaat en de vaatwasser.
  5. Zorg ervoor dat alles netjes is en de voorraden in de koeling zijn bijgevuld.  Voorkom ook overlast voor de buren.