Bardienst Reglement

Bardienst Reglement  

 1. Ieder senior lid is verplicht bardienst te draaien. Personen die 65 jaar of ouder zijn, mogen van de bardiensten afzien. Het besluit tot afzien van de bardienst vanwege deze leeftijd graag per e-mail bekendmaken aan de barcommissie via e-mailadres [email protected]
 2. Voor de bardienst delen de leden zichzelf in, door invulling van de kalender    op de website van TV Dinteloord of in de KNLTB ClubApp. De personen die zichzelf niet indelen, worden alsnog ingedeeld door de bardienstplanning. Met een e-mail ter      herinnering wordt de bardienst een paar dagen van tevoren nogmaals onder uw aandacht gebracht.
 3. Tijdens de voorjaarscompetitie zijn alle vrijdagavonden volledig ingepland met een bar bezetting. Ook tijdens toernooien is  er een volledige bar bezetting.
 4. Eventuele inhaaldagen van de competitie staan niet ingepland. Bij eventuele  noodzaak tot bardiensten zal de barcommissie enkele leden benaderen voor  deze bardiensten. Hiervoor zullen eerst die leden benaderd worden van wie,  b.v. door weersomstandigheden, een dienst is vervallen.
 5. Barroosters worden gemaakt met een aantal reserves die invallen als iemand  echt niet kan. Wordt van de reserves geen gebruik gemaakt dan staan zij op het eerstvolgende rooster gewoon ingedeeld.
 6. Bij verhindering moet men zelf tijdig de bardienst met een ander ruilen en dit  doorgeven aan de barcommissie. Komt men niet opdagen op de bardienst dan bedraagt de boete daarvoor € 50,-. Komt de eventuele vervanger niet opdagen en deze vervanger heeft men niet doorgegeven aan de barcommissie dan is de boete voor degene die op het barrooster vermeld stond. Heeft men een dringende reden, b.v. familieomstandigheden, dan kan in overleg met de barcommissie de bardienst verschoven worden.
 7. U kunt de bardienst ook afkopen. De kosten hiervan bedragen € 30,-. Meer    informatie daarover vindt u op onze website.
 8. Leden die voor het eerst bardienst draaien worden indien nodig bijgestaan door een van de commissieleden. Indien u hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met de barcommissie of stuur een email naar [email protected]
 9. Het competitieteam of de toernooi organisatie zorgt dat het clubhuis is geopend voor aanvang van de bardienst. Afsluiten dient ook in overleg met het team of de commissie te worden geregeld, inclusief het eventueel terugbrengen van de sleutel.
 10. Indien door weersomstandigheden bij de desbetreffende barkeep(st)er twijfel ontstaat over het doorgaan van de bardienst, dan kan contact worden opgenomen met het team of de commissie. Dit adres staat ook vermeld op de  bardienst herinnering die men enkele dagen voor de bardienst per e-mail ontvangt.
 11. De barkeep(st)er in functie laat de bar niet onbeheerd achter of beheren door een ander, tenzij genoodzaakt door onvoorziene omstandigheden.
 12. Zelfbediening door andere leden mag men niet toestaan. Voor "minioren" en junioren is 'achter de tap' verboden terrein. Dit is een verbod dat in de horecawet is opgenomen waar wij ons aan dienen te houden.
 13. Het is ten strengste verboden alcoholische dranken aan personen beneden de achttien jaar te verstrekken. Bij twijfel dient een identificatie te worden gevraagd.
 14. Consumpties en/of andere aan de bar verkochte artikelen moeten per pin worden afgerekend.
 15. Achter de bar hangt een checklist voor het afsluiten van de tapinstallatie en kantine. Tevens is een handleiding aanwezig voor het gebruik van de pinautomaat en de vaatwasser.
 16. Zorg ervoor dat alles netjes is en de voorraden in de koeling zijn bijgevuld. Een ander is niet verantwoordelijk voor de rommel die is gemaakt in uw bardiensttijd. Voorkom ook overlast voor de buren.