Visie, doelen en vertrouwenspersoon

VISIE

Tennisvereniging Dinteloord wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport en het clubhuis. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Doelen

• We willen dit jaar dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.

• We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.  

Gedragscodes in de tennissport

De Gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in beginsel ook op niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennissport. 

Onze gedragscodes zijn zeker niet vrijblijvend en zijn bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van gedragscodes is het KNLTB tuchtrecht of het tuchtrecht van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) van toepassing.   Wij verwachten dat eenieder die een overtreding van een gedragscode constateert, zijn/haar sociale verantwoordelijkheid neemt om dit te melden bij het bestuur van de vereniging en/of bij het KNLTB Meldpunt (via [email protected], of het anonieme meldsysteem) en/of bij het ISR meldpunt (in geval van doping of seksuele intimidatie).

Voor het bestuur van een vereniging geldt een meldplicht richting de KNLTB wat betreft ernstige misdragingen (zoals doping, matchfixing, seksuele intimidatie, fysiek geweld of andere misdrijven). Een dergelijke meldplicht geldt ook voor begeleiders in geval van seksuele intimidatie. Melding van een overtreding kan door een ieder gedaan worden.  

Neem contact op met een vertrouwenspersoon als je behoefte hebt aan een luisterend oor. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon, hij of zij is er om met jou te praten en jouw steun en advies te geven. Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en de integriteit van onze KNLTB-gemeenschap!