Wijziging persoongegevens

Als er wijzigingen plaatsvinden in je adres, telefoonnummer, e-mailadres of overige gegevens, verzoeken wij je vriendelijk deze per email door te geven bij de ledenadministratie.

Voor vragen over de ledenadministratie kun je contact opnemen met Danielle Levering ([email protected]).