Les reglement

 1. De zomertraining vindt plaats in de periode van april t/m eind september en de winter van eind september t/m eind maart.
 2. Een lesreeks bestaat uit 10 tot 20 lessen, zoals aangegeven bij de lesmogelijkheden. Per groep kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld in geval van feestdagen.
 3. Voor het volgen van de lessen dient u lid te zijn van TV Dinteloord. 
 4. Wij streven ernaar om de inschrijving twee maanden te starten voordat het zomer- of winterseizoen start. Aansluitend zal de indeling door TOZ gemaakt worden. U ontvangt minimaal één week voor aanvang van uw eerste les per e-mail bericht van de organisatie.
 5. TOZ behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen voor een bepaalde dag/trainingstijd een alternatief aan te bieden op een andere dag en/of locatie.
 6. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 50 minuten les. Is het aantal personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of langer. Het is ook mogelijk om het lesgeld daaraan evenredig aan te passen.
 7. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Als de indeling is gemaakt, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.
 8. In geval van blessures, langdurige ziekte, etc. kan alléén tot teruggave van het trainingsgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 9. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven in principe geen recht tot inhalen. In overleg met de trainer(s) wordt dit echter wel geprobeerd, mits 24 uur tevoren afgezegd.
 10. Een ieder dient zich bij verzuim van een training officieel af te melden bij de trainer
 11. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les. Enige uitzondering zijn inhaallessen in goed onderling overleg en met unaniem akkoord van trainer en cursisten in de groep.
 12. De trainer heeft de mogelijkheid om de trainingen te verdelen over het zomerseizoen.
 13. Bij slecht weer zal de trainer bij het niet doorgaan van de training/lesdag dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan de leerlingen van die groep/dag doorgeven.
 14. Bij verhindering van de trainer zal hij/zij u hiervan vooraf telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende trainer de trainingen overneemt.
 15. Als een reeds aangevangen training door weersomstandigheden geen verdere doorgang kan vinden geeft de trainer een alternatieve training.
 16. Indien lessen wegens weersomstandigheden niet doorgaan worden er op het einde van de cursus als volgt lessen ingehaald: de 1e regenles wordt niet ingehaald, de 2e regenles is voor rekening van TOZ, de 3e regenles wordt niet ingehaald, de 4e weer wel, enz.
 17. De directie van Tennis Organisatie Zeeland vof is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 18. Door het inschrijven gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden TOZ.
 19. Indien er niet een automatische incasso wordt afgegeven is TOZ genoodzaakt het lesbedrag met een bedrag van € 5,- te verhogen.
 20. Betaling in 2 termijnen is mogelijk (1e termijn voor 30 April en 2e deel voor 30 Juni)
 21. We hopen dat je –als je vindt dat dingen niet goed lopen of als je suggesties hebt- dat snel aan de trainers of het bestuur laat weten.
 22. Mocht u om welke reden dan ook suggesties, op– of aanmerkingen hebben dan kunt u deze doorgeven aan TOZ door te mailen naar [email protected].
 23. De hieronder genoemde privacy voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van deze algemene voorwaarden.