Informatie & Instructie

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen vereniging. Dat is voor onze vereniging uiteraard niet anders.

Aangezien wij een groep actieve vrijwiligers hebben in onze toernooi-/ activiteitencommissie, is het voor de overige leden niet nodig bardienst te draaien. Dit betekent dat een lidmaatschap bij T.V. Dinteloord geen verplichtingen met zich meebrengt.

Je vrijwillig inzetten voor de vereniging is uiteraard meer dan welkom!