Contributie

 

 Soort lid: Contributie:  Inschrijfgeld
Mini-leden (t/m 8 jaar) €40,00 €10,00
Aspirant-leden (9 t/m 11 jr) €45,00 €10,00
Junior-leden (12 t/m 17 jr) €65,00 €10,00
Studenten €90,00 €10,00
Senioren €135,00 €10,00
Proeflid*    
Winterlid** €60,00 n.v.t.
Zomerlid*** €30,00 n.v.t.

* Er is een mogelijkheid gebruik te maken van een éénmalig proeflidmaatschap. Proefleden worden lid voor de duur van zes maanden. Zij betalen derhalve een halfjaarlijkse contributie; zij zijn geen inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld, plus het resterende bedrag tot 1 januari van het volgend jaar, zijn zij verschuldigd indien zij het proeflidmaatschap omzetten naar een vast lidmaatschap.

** Winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart.
*** Zomerlidmaatschap loopt van juni t/m augustus.