Contributie

Onderstaande bedragen zijn per jaar. Bij het starten van een lidmaatschap gedurende het jaar, zal de contributie naar rato berekend worden voor de nog resterende maanden.

Soort lid: Contributie:
Mini-leden (t/m 8 jaar) €45,00
Aspirant-leden (9 t/m 11 jr) €45,00
Junior-leden (12 t/m 17 jr) €65,00
Studenten* €90,00
Senioren €135,00
Proeflid** €67,50
Winterlid*** €60,00
Zomerlid**** €30,00

 

* Voor het toepassen van een studentenlidmaatschap dient een geldig bewijs van inschrijving voor een studie overlegd te worden.

** Er is een mogelijkheid gebruik te maken van een éénmalig proeflidmaatschap. Proefleden worden lid voor de duur van zes maanden. Zij betalen derhalve een halfjaarlijkse contributie. Het resterende bedrag tot 1 januari van het volgend jaar, zijn zij verschuldigd indien zij het proeflidmaatschap omzetten naar een vast lidmaatschap.

*** Winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart.
**** Zomerlidmaatschap loopt van 1 juni t/m 31 augustus.