Bestuur

Het bestuur vergadert eens per zes weken over de lopende zaken binnen de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en nemen beslissingen in de lijn van dit beleid. Eens per jaar vindt de ledenvergadering plaats. Deze vindt normaal gesproken plaats op de tweede donderdag van december. In deze vergadering worden verschillende voorstellen van het bestuur aan de ledenvergadering voorgelegd en kiezen de leden het nieuwe bestuur. Als je een onderwerp in de bestuursvergadering besproken wil hebben, kun je een email sturen naar het bestuur [email protected] Het onderwerp wordt dan meegenomen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Dagelijks bestuur:
Marco Renkema (voorzitter)
Suzanne Pieterson (penningmeester)
Ineke van Meer (secretaris)

Bestuursleden:
Jan Breure (2de penningmeester)
Karin Vester
Mark Werkman
Ad Marijnissen ( vice voorzitter)

Robert Helmons