Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende interne en externe activiteiten voor de juniorleden van de vereniging. De data van deze activiteiten zijn opgenomen in de activiteitenkalender op deze website. Uitnodigingen voor deze activiteiten worden via de e-mail verstuurd en worden door de clubtrainster tijdens de tennislessen uitgedeeld. De jeugdcommissie zorgt er in overleg met de clubtrainster voor dat er competitieteams gevormd worden. De commissie begeleidt de laddercompetitie voor de jeugdleden.
Het doel van de jeugdcommissie is te zorgen dat de juniorleden plezier hebben in de tennissport, regelmatig de mogelijkheid hebben in groepsverband wedstrijdjes te spelen en daardoor én door de lessen hun speltechnieken kunnen ontwikkelen.

Commissieleden:
volgt